Zdroj: AISLP Výběr léku

ZUTECTRA 500 IU inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Biotest Pharma GmbH, Dreieich, SRN.

Imunoglobulin proti hepatitidě B.

Prevence reinfekce virem hepatitidy B (HBV) u dospělých HBV-DNA negativních pacientů, kteří před nejméně 6 měsíci podstoupili transplantaci jater kvůli jaternímu selhání indukovanému hepatitidou B.

0167048SDR INJ SOL 5X1MLRp.