Zdroj: AISLP Výběr léku

OSAGRAND 3 mg/3 ml inj. sol.

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0166412INJ SOL 1X3ML/3MGRp.1 388.65
0166413INJ SOL 4X3ML/3MGRp.

OSAGRAND 150 mg por. tbl. flm.

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.
Výčet balení

0166414POR TBL FLM 1X150MG IRp.
0166415POR TBL FLM 3X150MG IRp.
0166416POR TBL FLM 6X150MG IRp.
0166417POR TBL FLM 1X150MG IIRp.221.29
0166418POR TBL FLM 3X150MG IIRp.663.85
0166419POR TBL FLM 6X150MG IIRp.