Zdroj: AISLP Výběr léku

STARCREST 5 mg por. tbl. flm.
STARCREST 10 mg por. tbl. flm.
STARCREST 15 mg por. tbl. flm.
STARCREST 20 mg por. tbl. flm.
STARCREST 40 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Alvogen IPCo S.r.L., Senningerberg, Lucembursko.

Hypolipidemikum.

Léčba primární hypercholesterolemie a smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení

0166006POR TBL FLM 7X5MGRp.
0166007POR TBL FLM 10X5MGRp.
0166008POR TBL FLM 28X5MGRp.
0166009POR TBL FLM 30X5MGRp.
0166010POR TBL FLM 7X10MGRp.
0166011POR TBL FLM 10X10MGRp.
0166012POR TBL FLM 28X10MGRp.
0166013POR TBL FLM 30X10MGRp.
0166014POR TBL FLM 7X15MGRp.
0166015POR TBL FLM 10X15MGRp.
0166016POR TBL FLM 28X15MGRp.
0166017POR TBL FLM 30X15MGRp.
0166018POR TBL FLM 7X20MGRp.
0166019POR TBL FLM 10X20MGRp.
0166020POR TBL FLM 28X20MGRp.
0166021POR TBL FLM 30X20MGRp.
0166022POR TBL FLM 7X40MGRp.
0166023POR TBL FLM 10X40MGRp.
0166024POR TBL FLM 28X40MGRp.
0166025POR TBL FLM 30X40MGRp.