Zdroj: AISLP Výběr léku

TIAPRID PMCS 100 mg por. tbl. nob.

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Dospělí: krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém abúzu alkoholu; intenzivní, neustupující bolest; dyskineze a abnormální pohyby. Dospělí a děti od 6 let: chorea, Gilles de la Touretteův syndrom. Děti od 6 let: těžké poruchy chování s agitovaností a agresivitou.
Výčet balení

0165739POR TBL NOB 20X100MGRp.
0165740POR TBL NOB 30X100MGRp.
0165741POR TBL NOB 50X100MGRp.130.39
0165742POR TBL NOB 60X100MGRp.
0165743POR TBL NOB 90X100MGRp.
0165744POR TBL NOB 100X100MGRp.260.76
0165745POR TBL NOB 500X100MGRp.

TIAPRID-RATIOPHARM 100 mg por. tbl. nob.

ratiopharm GmbH, Ulm, SRN.

Antipsychotikum.

K léčbě tardivních dyskinéz vyvolaných neuroleptiky, zejména oro-buko-linguálního typu.
Výčet balení

0050413POR TBL NOB 10X100MGRp.
0050414POR TBL NOB 20X100MGRp.
0050415POR TBL NOB 50X100MGRp.94.04
0050416POR TBL NOB 60X100MGRp.
0050417POR TBL NOB 100X100MGRp.
0050422POR TBL NOB 500X100MGRp.