Zdroj: AISLP Výběr léku

WILLFACT 1000 IU inj. pso. lqf.

LFB-Biomedicaments, Les Ulis, Courtabouf Cedex, Francie.

Koagulační faktor.

Prevence a léčba hemoragií nebo operačního krvácení při von Willebrandově chorobě v případech, kdy je léčba samotným desmopresinem (DDAVP) neúčinná nebo kontraindikovaná.

0165508INJ PSO LQF 1+1Rp.