Zdroj: AISLP Výběr léku

TAZOCIN 2 g/0.25 g inf. plv. sol.
TAZOCIN 4 g/0.5 g inf. plv. sol.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Antibiotikum, kombinace piperacilinu s tazobaktamem (PPT).

Léčba infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: závažná pneumonie včetně nozokomiální a ventilátorové pneumonie, komplikované infekce močových cest (včetně pyelonefritidy), komplikované nitrobřišní infekce, komplikované infekce kůže a měkkých tkání, febrilní neutropenie.
Výčet balení

0164347INJ PLV SOL 1X2.25GMRp.
0164348INJ PLV SOL 12X2.25GMRp.
0164349INJ PLV SOL 1X4.5GMRp.
0164350INJ PLV SOL 12X4.5GMRp.3 520.76
0201795INJ PLV SOL 5X2.25GMRp.
0201796INJ PLV SOL 10X2.25GMRp.
0201797INJ PLV SOL 5X4.5GMRp.
0201798INJ PLV SOL 10X4.5GMRp.
0201799INJ PLV SOL 25X2.25GMRp.
0201800INJ PLV SOL 25X4.5GMRp.
0201801INJ PLV SOL 50X2.25GMRp.
0201802INJ PLV SOL 50X4.5GMRp.