Zdroj: AISLP Výběr léku

MINESSE por. tbl. flm.
potahované tablety

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.
Výčet balení

0164253POR TBL FLM 1X28 IRp.
0164254POR TBL FLM 3X28 IRp.
0202717POR TBL FLM 1X28 IIRp.
0202718POR TBL FLM 3X28 IIRp.

MINESSE por. tbl. flm.
potahované tablety; souběžný dovoz

Laboratórios Pfizer LDA, Porto Salvo, Portugalsko. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132717POR TBL FLM 3X28Rp.