Zdroj: AISLP Výběr léku

CYCLOPLATIN 50 inf. cnc. sol.
CYCLOPLATIN 150 inf. cnc. sol.
CYCLOPLATIN 450 inf. cnc. sol.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

V monoterapii nebo v kombinaci s dalšími cytostatiky: k léčbě pokročilého epiteliálního karcinomu ovaria; k léčbě malobuněčného plicního karcinomu.
Výčet balení

0164094INF CNC SOL 1X5MLRp.157.76
0164095INF CNC SOL 1X45MLRp.1 419.81
0164096INF CNC SOL 1X15MLRp.473.27