Zdroj: AISLP Výběr léku

ASPIRIN PROTECT 100 por. tbl. ent.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Protidestičkové léčivo.

Léčba akutního infarktu myokardu a nestabilní anginy pectoris. Dlouhodobá sekundární prevence u nemocných s manifestním aterosklerotickým onemocněním. Dlouhodobá primární prevence u osob s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění. Stavy po cévních operacích či jiných cévních intervencích.
Výčet balení

0162858POR TBL ENT 28X100MGVP
0162859POR TBL ENT 98X100MGVP
0163424POR TBL ENT 20X100MGVP
0163425POR TBL ENT 50X100MGVP
0163426POR TBL ENT 100X100MGVP