Zdroj: AISLP Výběr léku

TAZIP 4 g/0.5 g inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Heaton k.s., Praha, ČR.

Antibiotikum, kombinace piperacilinu s tazobaktamem (PPT).

Léčba infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: závažná pneumonie včetně nozokomiální a ventilátorové pneumonie, komplikované infekce močových cest (včetně pyelonefritidy), komplikované nitrobřišní infekce, komplikované infekce kůže a měkkých tkání, febrilní neutropenie.
Výčet balení

0162495INJ+INF PLV SOL 1X4.5GMRp.
0162496INJ+INF PLV SOL 10X4.5GMRp.2 933.96
0162497INJ+INF PLV SOL 12X4.5GMRp.
0162498INJ+INF PLV SOL 5X4.5GMRp.