Zdroj: AISLP Výběr léku

ANASTRAD 1 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba pokročilého stadia karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory u postmenopauzálních žen. Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory. Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory, které jsou již 2-3 roky adjuvantně léčeny tamoxifenem.
Výčet balení

0162324POR TBL FLM 84X1MGRp.
0162325POR TBL FLM 98X1MGRp.
0163352POR TBL FLM 10X1MGRp.
0163353POR TBL FLM 28X1MGRp.
0163354POR TBL FLM 30X1MGRp.550.39
0163355POR TBL FLM 56X1MGRp.
0163356POR TBL FLM 100X1MGRp.