Zdroj: AISLP Výběr léku

ATROCELA 1 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Oncogenerika Sp. z o.o., Warszawa, Polsko.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba pokročilého stadia karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory. Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory. Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory, které jsou již 2-3 roky adjuvantně léčeny tamoxifenem.
Výčet balení

0161986POR TBL FLM 28X1MGRp.513.70
0185251POR TBL FLM 100X1MGRp.1 834.64
0192678POR TBL FLM 30X1MGRp.
0192679POR TBL FLM 90X1MGRp.2 308.82