Zdroj: AISLP Výběr léku

OSSICA 3 mg inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0161906INJ SOL 1X3ML/3MGRp.
0161907INJ SOL 4X3ML/3MGRp.