Zdroj: AISLP Výběr léku

HOLMEVIS 2 mg/2 ml inf. cnc. sol.
HOLMEVIS 6 mg/6 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz.
Výčet balení

0161842INF CNC SOL 1X2ML/2MGRp.
0161843INF CNC SOL 1X6ML/6MGRp.1 602.30
0161844INF CNC SOL 5X6ML/6MGRp.
0161845INF CNC SOL 10X6ML/6MGRp.

HOLMEVIS 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací vyžadujících radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.
Výčet balení

0161839POR TBL FLM 28X50MGRp.5 434.83
0161840POR TBL FLM 84X50MGRp.
0185109POR TBL FLM 30X50MGRp.