Zdroj: AISLP Výběr léku

QUETIAPINE ACCORD 50 mg por. tbl. pro.
QUETIAPINE ACCORD 200 mg por. tbl. pro.
QUETIAPINE ACCORD 300 mg por. tbl. pro.
QUETIAPINE ACCORD 400 mg por. tbl. pro.
tablety s prodlouženým uvolňováním

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie, včetně prevence relapsu u stabilizovaných pacientů, kteří jsou na udržovací léčbě přípravkem. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem. Jako přídavná léčba k léčbě depresivních epizod u pacientů s velkou depresivní poruchou (MDD), u nichž byla suboptimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii.
Výčet balení

0161356POR TBL PRO 10X200MGRp.
0161357POR TBL PRO 30X200MGRp.
0161358POR TBL PRO 50X200MGRp.
0161359POR TBL PRO 60X200MGRp.1 702.95
0161360POR TBL PRO 100X200MGRp.
0161361POR TBL PRO 10X300MGRp.
0161362POR TBL PRO 30X300MGRp.
0161363POR TBL PRO 50X300MGRp.
0161364POR TBL PRO 60X300MGRp.1 704.60
0161365POR TBL PRO 100X300MGRp.
0161366POR TBL PRO 10X400MGRp.
0161367POR TBL PRO 30X400MGRp.
0161368POR TBL PRO 50X400MGRp.
0161369POR TBL PRO 60X400MGRp.1 706.26
0161370POR TBL PRO 100X400MGRp.
0186280POR TBL PRO 6X50MG IRp.
0186281POR TBL PRO 6X50MG IIRp.
0186282POR TBL PRO 20X50MG IRp.
0186283POR TBL PRO 20X50MG IIRp.
0186284POR TBL PRO 28X50MG IRp.
0186285POR TBL PRO 28X50MG IIRp.
0186286POR TBL PRO 90X50MG IRp.
0186287POR TBL PRO 90X50MG IIRp.
0188796POR TBL PRO 10X50MG IRp.
0188797POR TBL PRO 10X50MG IIRp.
0188798POR TBL PRO 30X50MG IIRp.
0188799POR TBL PRO 30X50MG IRp.
0188800POR TBL PRO 50X50MG IRp.
0188801POR TBL PRO 50X50MG IIRp.
0188802POR TBL PRO 60X50MG IIRp.
0188803POR TBL PRO 60X50MG IRp.
0188804POR TBL PRO 100X50MG IRp.
0188805POR TBL PRO 100X50MG IIRp.

QUETIAPIN ACTAVIS 200 mg por. tbl. flm.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0129272POR TBL FLM 6X200MG IRp.
0129355POR TBL FLM 10X200MGRp.
0129356POR TBL FLM 20X200MGRp.
0129357POR TBL FLM 30X200MGRp.
0129358POR TBL FLM 50X200MGRp.
0129359POR TBL FLM 60X200MGRp.393.63
0129360POR TBL FLM 90X200MGRp.
0129361POR TBL FLM 100X200MGRp.
0129362POR TBL FLM 6X200MGRp.
0129363POR TBL FLM 10X200MGRp.
0129364POR TBL FLM 20X200MGRp.
0129365POR TBL FLM 30X200MGRp.
0129366POR TBL FLM 50X200MGRp.
0129367POR TBL FLM 60X200MGRp.
0129368POR TBL FLM 90X200MGRp.
0129369POR TBL FLM 100X200MGRp.
0129381POR TBL FLM 250X200MGRp.

QUETIAPIN BLUEFISH 25 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN BLUEFISH 100 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN BLUEFISH 200 mg por. tbl. flm.

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0119946POR TBL FLM 20X100Rp.
0119947POR TBL FLM 30X100Rp.147.61
0119948POR TBL FLM 50X100Rp.
0119949POR TBL FLM 60X100Rp.295.22
0119950POR TBL FLM 90X100Rp.
0119951POR TBL FLM 100X100Rp.
0119952POR TBL FLM 100X1X100Rp.
0119964POR TBL FLM 20X200Rp.
0119965POR TBL FLM 30X200Rp.
0119966POR TBL FLM 50X200Rp.
0119967POR TBL FLM 60X200Rp.393.63
0119968POR TBL FLM 90X200Rp.
0119969POR TBL FLM 100X200Rp.
0119970POR TBL FLM 100X1X200Rp.
0119982POR TBL FLM 20X25Rp.
0119983POR TBL FLM 30X25Rp.
0119984POR TBL FLM 50X25Rp.
0119985POR TBL FLM 60X25Rp.73.81
0119986POR TBL FLM 90X25Rp.
0119987POR TBL FLM 100X25Rp.
0119988POR TBL FLM 100X1X25Rp.
0129625POR TBL FLM 10X25Rp.

QUETIAPIN FAIR-MED 25 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN FAIR-MED 100 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN FAIR-MED 200 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN FAIR-MED 300 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN FAIR-MED STARTERPACK por. tbl. flm.

Fair-Med Healthcare GmbH, Hamburg, SRN.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0179022POR TBL FLM 3X25MGRp.
0179023POR TBL FLM 6X25MGRp.
0179024POR TBL FLM 10X25MGRp.
0179025POR TBL FLM 20X25MGRp.
0179026POR TBL FLM 28X25MGRp.
0179027POR TBL FLM 30X25MGRp.
0179028POR TBL FLM 10X5X25MGRp.
0179029POR TBL FLM 5X10X25MGRp.
0179030POR TBL FLM 60X25MGRp.
0179031POR TBL FLM 90X25MGRp.
0179032POR TBL FLM 98X25MGRp.
0179033POR TBL FLM 10X10X25MGRp.
0179034POR TBL FLM 120X25MGRp.
0179035POR TBL FLM 180X25MGRp.
0179036POR TBL FLM 240X25MGRp.
0179037POR TBL FLM 250X25MGRp.
0179038POR TBL FLM 3X100MGRp.
0179039POR TBL FLM 6X100MGRp.
0179040POR TBL FLM 10X100MGRp.
0179041POR TBL FLM 20X100MGRp.
0179042POR TBL FLM 28X100MGRp.
0179043POR TBL FLM 30X100MGRp.
0179044POR TBL FLM 10X5X100MGRp.
0179045POR TBL FLM 5X10X100MGRp.
0179046POR TBL FLM 60X100MGRp.
0179047POR TBL FLM 90X100MGRp.
0179048POR TBL FLM 98X100MGRp.
0179049POR TBL FLM 10X10X100MGRp.
0179050POR TBL FLM 120X100MGRp.
0179051POR TBL FLM 180X100MGRp.
0179052POR TBL FLM 240X100MGRp.
0179053POR TBL FLM 250X100MGRp.
0179054POR TBL FLM 3X200MGRp.
0179055POR TBL FLM 6X200MGRp.
0179056POR TBL FLM 10X200MGRp.
0179057POR TBL FLM 20X200MGRp.
0179058POR TBL FLM 28X200MGRp.
0179059POR TBL FLM 30X200MGRp.
0179060POR TBL FLM 10X5X200MGRp.
0179061POR TBL FLM 5X10X200MGRp.
0179062POR TBL FLM 60X200MGRp.
0179063POR TBL FLM 90X200MGRp.
0179064POR TBL FLM 98X200MGRp.
0179065POR TBL FLM 10X10X200MGRp.
0179066POR TBL FLM 120X200MGRp.
0179067POR TBL FLM 180X200MGRp.
0179068POR TBL FLM 240X200MGRp.
0179069POR TBL FLM 250X200MGRp.
0179070POR TBL FLM 3X300MGRp.
0179071POR TBL FLM 6X300MGRp.
0179072POR TBL FLM 10X300MGRp.
0179073POR TBL FLM 20X300MGRp.
0179074POR TBL FLM 28X300MGRp.
0179075POR TBL FLM 30X300MGRp.
0179076POR TBL FLM 5X10X300MGRp.
0179077POR TBL FLM 10X5X300MGRp.
0179079POR TBL FLM 6X10X300MGRp.
0179080POR TBL FLM 90X300MGRp.
0179081POR TBL FLM 98X300MGRp.
0179082POR TBL FLM 10X10X300MGRp.
0179083POR TBL FLM 120X300MGRp.
0179084POR TBL FLM 180X300MGRp.
0179085POR TBL FLM 240X300MGRp.
0179086POR TBL FLM 250X300MGRp.
0179087POR TBL FLM 10Rp.
0192553POR TBL FLM 5X20X25MGRp.
0192554POR TBL FLM 5X20X100MGRp.
0192555POR TBL FLM 5X20X200MGRp.
0192556POR TBL FLM 1X60X300MGRp.
0192557POR TBL FLM 5X20X300MGRp.

QUETIAPIN MYLAN 200 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Beta Pharm s.r.o., Slavičín, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: manické epizody; depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická, smíšená nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.

0132622POR TBL FLM 60X200MGRp.393.63

QUETIAPIN MYLAN 25 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN MYLAN 100 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN MYLAN 200 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN MYLAN 300 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: manické epizody; depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická, smíšená nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0136314POR TBL FLM 1X25MGRp.
0136315POR TBL FLM 3X25MGRp.
0136316POR TBL FLM 6X25MGRp.
0136317POR TBL FLM 7X25MGRp.
0136318POR TBL FLM 10X25MGRp.
0136319POR TBL FLM 14X25MGRp.
0136320POR TBL FLM 20X25MGRp.
0136321POR TBL FLM 28X25MGRp.
0136322POR TBL FLM 30X25MGRp.122.25
0136323POR TBL FLM 50X25MGRp.
0136324POR TBL FLM 56X25MGRp.
0136325POR TBL FLM 60X25MGRp.73.81
0136326POR TBL FLM 60X25MGRp.73.81
0136327POR TBL FLM 84X25MGRp.
0136328POR TBL FLM 84X25MGRp.
0136329POR TBL FLM 90X25MGRp.
0136330POR TBL FLM 90X25MGRp.
0136331POR TBL FLM 98X25MGRp.
0136332POR TBL FLM 98X25MGRp.
0136333POR TBL FLM 100X25MGRp.
0136334POR TBL FLM 100X25MGRp.
0136335POR TBL FLM 250X25MGRp.
0136336POR TBL FLM 500X25MGRp.
0136337POR TBL FLM 1000X25MGRp.
0136338POR TBL FLM 1X100MGRp.
0136339POR TBL FLM 3X100MGRp.
0136340POR TBL FLM 6X100MGRp.
0146001POR TBL FLM 7X100MGRp.
0146002POR TBL FLM 10X100MGRp.
0146003POR TBL FLM 14X100MGRp.
0146004POR TBL FLM 20X100MGRp.
0146005POR TBL FLM 28X100MGRp.
0146006POR TBL FLM 30X100MGRp.
0146007POR TBL FLM 50X100MGRp.
0146008POR TBL FLM 56X100MGRp.
0146009POR TBL FLM 60X100MGRp.295.22
0146010POR TBL FLM 60X100MGRp.295.22
0146011POR TBL FLM 84X100MGRp.
0146012POR TBL FLM 84X100MGRp.
0146013POR TBL FLM 90X100MGRp.
0146014POR TBL FLM 90X100MGRp.
0146015POR TBL FLM 98X100MGRp.
0146016POR TBL FLM 98X100MGRp.
0146017POR TBL FLM 100X100MGRp.
0146018POR TBL FLM 100X100MGRp.
0146019POR TBL FLM 250X100MGRp.
0146020POR TBL FLM 500X100MGRp.
0146021POR TBL FLM 1000X100MGRp.
0146022POR TBL FLM 1X200MGRp.
0146023POR TBL FLM 3X200MGRp.
0146024POR TBL FLM 6X200MGRp.
0146025POR TBL FLM 7X200MGRp.
0146026POR TBL FLM 10X200MGRp.
0146027POR TBL FLM 14X200MGRp.
0146028POR TBL FLM 20X200MGRp.
0146029POR TBL FLM 28X200MGRp.
0146030POR TBL FLM 30X200MGRp.699.79
0146031POR TBL FLM 50X200MGRp.
0146032POR TBL FLM 56X200MGRp.
0146033POR TBL FLM 60X200MGRp.393.63
0146034POR TBL FLM 60X200MGRp.393.63
0146035POR TBL FLM 84X200MGRp.
0146036POR TBL FLM 84X200MGRp.
0146038POR TBL FLM 90X200MGRp.
0146039POR TBL FLM 90X200MGRp.
0146040POR TBL FLM 98X200MGRp.
0146041POR TBL FLM 98X200MGRp.
0146042POR TBL FLM 100X200MGRp.2 332.63
0146043POR TBL FLM 100X200MGRp.2 332.63
0146044POR TBL FLM 250X200MGRp.
0146045POR TBL FLM 500X200MGRp.
0146046POR TBL FLM 1000X200MGRp.
0147774POR TBL FLM 1X300MGRp.
0147775POR TBL FLM 3X300MGRp.
0147776POR TBL FLM 6X300MGRp.
0147777POR TBL FLM 7X300MGRp.
0147778POR TBL FLM 10X300MGRp.
0147779POR TBL FLM 14X300MGRp.
0147780POR TBL FLM 20X300MGRp.
0147781POR TBL FLM 28X300MGRp.
0147782POR TBL FLM 30X300MGRp.
0147783POR TBL FLM 50X300MGRp.
0147784POR TBL FLM 56X300MGRp.
0147785POR TBL FLM 60X300MGRp.1 105.75
0147786POR TBL FLM 84X300MGRp.
0147787POR TBL FLM 90X300MGRp.
0147788POR TBL FLM 98X300MGRp.
0147789POR TBL FLM 100X300MGRp.
0147804POR TBL FLM 60X300MGRp.1 105.75
0147805POR TBL FLM 84X300MGRp.
0147806POR TBL FLM 90X300MGRp.
0147807POR TBL FLM 98X300MGRp.
0147808POR TBL FLM 100X300MGRp.
0147809POR TBL FLM 250X300MGRp.
0147810POR TBL FLM 500X300MGRp.
0147811POR TBL FLM 1000X300MGRp.
0203401POR TBL FLM 6X25MGRp.
0203402POR TBL FLM 60X25MGRp.
0203403POR TBL FLM 60X100MGRp.
0203404POR TBL FLM 60X200MGRp.
0203405POR TBL FLM 60X300MGRp.

QUETIAPIN MYLAN 200 mg por. tbl. pro.
QUETIAPIN MYLAN 300 mg por. tbl. pro.
QUETIAPIN MYLAN 400 mg por. tbl. pro.
tablety s prodlouženým uvolňováním

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem. Přídatná léčba depresivních epizod u pacientů s depresivní poruchou (MDD), u nichž byla suboptimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii.
Výčet balení

0204359POR TBL PRO 10X200MGRp.
0204360POR TBL PRO 10X1X200MGRp.
0204361POR TBL PRO 30X200MGRp.
0204362POR TBL PRO 30X1X200MGRp.
0204363POR TBL PRO 60X200MGRp.
0204364POR TBL PRO 60X1X200MGRp.
0204365POR TBL PRO 100X200MGRp.
0204366POR TBL PRO 60X200MGRp.
0204367POR TBL PRO 100X1X200MGRp.
0204369POR TBL PRO 10X300MGRp.
0204370POR TBL PRO 10X1X300MGRp.
0204371POR TBL PRO 30X300MGRp.
0204372POR TBL PRO 30X1X300MGRp.
0204373POR TBL PRO 60X300MGRp.
0204374POR TBL PRO 60X1X300MGRp.
0204375POR TBL PRO 100X300MGRp.
0204376POR TBL PRO 60X300MGRp.
0204377POR TBL PRO 100X1X300MGRp.
0204379POR TBL PRO 10X400MGRp.
0204380POR TBL PRO 10X1X400MGRp.
0204381POR TBL PRO 30X400MGRp.
0204382POR TBL PRO 30X1X400MGRp.
0204383POR TBL PRO 60X400MGRp.
0204384POR TBL PRO 60X1X400MGRp.
0204385POR TBL PRO 100X400MGRp.
0204386POR TBL PRO 60X400MGRp.
0204387POR TBL PRO 100X1X400MGRp.

QUETIAPINE ORION 25 mg por. tbl. flm.
QUETIAPINE ORION 100 mg por. tbl. flm.
QUETIAPINE ORION 200 mg por. tbl. flm.
QUETIAPINE ORION 300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0105127POR TBL FLM 1X10X25MGRp.12.30
0105128POR TBL FLM 10X10X25MGRp.123.02
0105131POR TBL FLM 3X10X100MGRp.147.61
0105132POR TBL FLM 10X10X100MGRp.492.05
0105135POR TBL FLM 3X10X200MGRp.196.81
0105136POR TBL FLM 10X10X200MGRp.656.04
0137191POR TBL FLM 1X6X25MGRp.
0137192POR TBL FLM 6X10X25MGRp.
0137193POR TBL FLM 10X6X25MGRp.
0137194POR TBL FLM 6X10X100MGRp.
0137195POR TBL FLM 10X6X10X100MGRp.
0137196POR TBL FLM 9X10X100MGRp.
0137197POR TBL FLM 6X10X200MGRp.
0137198POR TBL FLM 10X6X200MGRp.
0137199POR TBL FLM 9X10X200MGRp.
0140894POR TBL FLM 3X10X300MGRp.
0141969POR TBL FLM 6X10X300MGRp.465.75
0141970POR TBL FLM 9X10X300MGRp.
0141971POR TBL FLM 10X10X300MGRp.
0155881POR TBL FLM 10X6X300MGRp.465.75
0169718POR TBL FLM 30X25MGRp.
0200930POR TBL FLM 100X25MGRp.
0200931POR TBL FLM 100X100MGRp.
0200932POR TBL FLM 100X200MGRp.
0200933POR TBL FLM 100X300MGRp.

QUETIAPINE POLPHARMA 25 mg por. tbl. flm.
QUETIAPINE POLPHARMA 100 mg por. tbl. flm.
QUETIAPINE POLPHARMA 200 mg por. tbl. flm.
QUETIAPINE POLPHARMA 300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Starogard Gdaňski, Polsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod spojených s bipolární poruchou.
Výčet balení

0142865POR TBL FLM 30X25MGRp.88.92
0142866POR TBL FLM 60X100MGRp.467.28
0142867POR TBL FLM 90X100MGRp.
0142870POR TBL FLM 60X200MGRp.913.98
0142871POR TBL FLM 90X200MGRp.
0142872POR TBL FLM 60X300MGRp.1 105.75
0142873POR TBL FLM 90X300MGRp.

QUETIAPIN SANECA 25 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN SANECA 100 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN SANECA 200 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN SANECA 300 mg por. tbl. flm.

Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, SR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0214931POR TBL FLM 30X100MG IRp.
0214932POR TBL FLM 30X100MG IIRp.
0214933POR TBL FLM 60X100MG IIRp.
0214934POR TBL FLM 60X100MG IRp.827.31
0214935POR TBL FLM 100X100MG IRp.
0214936POR TBL FLM 100X100MG IIRp.
0214937POR TBL FLM 500X100MG IIRp.
0214938POR TBL FLM 500X100MG IRp.
0214939POR TBL FLM 30X200MG IRp.699.79
0214940POR TBL FLM 30X200MG IIRp.699.79
0214941POR TBL FLM 60X200MG IIRp.1 399.57
0214942POR TBL FLM 60X200MG IRp.1 399.57
0214943POR TBL FLM 100X200MG IRp.
0214944POR TBL FLM 100X200MG IIRp.
0214945POR TBL FLM 500X200MG IIRp.
0214946POR TBL FLM 500X200MG IRp.
0214947POR TBL FLM 30X25MG IRp.
0214948POR TBL FLM 30X25MG IIRp.
0214949POR TBL FLM 60X25MG IIRp.
0214950POR TBL FLM 60X25MG IRp.244.50
0214951POR TBL FLM 100X25MG IRp.
0214952POR TBL FLM 100X25MG IIRp.
0214953POR TBL FLM 500X25MG IIRp.
0214954POR TBL FLM 500X25MG IRp.
0214955POR TBL FLM 30X300MG IRp.
0214956POR TBL FLM 30X300MG IIRp.
0214957POR TBL FLM 60X300MG IIRp.
0214958POR TBL FLM 60X300MG IRp.
0214959POR TBL FLM 100X300MG IRp.
0214960POR TBL FLM 100X300MG IIRp.
0214961POR TBL FLM 500X300MG IIRp.
0214962POR TBL FLM 500X300MG IRp.

QUETIAPIN SANDOZ 25 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; velké depresivní epizody; prevence recidivy u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0122647POR TBL FLM 1X200MGRp.
0122648POR TBL FLM 3X200MGRp.
0122649POR TBL FLM 6X200MGRp.
0122650POR TBL FLM 10X200MGRp.
0122651POR TBL FLM 20X200MGRp.
0122652POR TBL FLM 30X200MGRp.196.81
0122653POR TBL FLM 50X200MGRp.
0122654POR TBL FLM 60X200MGRp.393.63
0122655POR TBL FLM 60X200MGRp.393.63
0122656POR TBL FLM 90X200MGRp.
0122657POR TBL FLM 100X200MGRp.
0122658POR TBL FLM 100X200MGRp.
0122659POR TBL FLM 100X1X200MGRp.
0122660POR TBL FLM 1X100MGRp.
0122661POR TBL FLM 3X100MGRp.
0122662POR TBL FLM 6X100MGRp.
0122663POR TBL FLM 10X100MGRp.
0122664POR TBL FLM 20X100MGRp.
0122665POR TBL FLM 30X100MGRp.147.61
0122666POR TBL FLM 50X100MGRp.
0122667POR TBL FLM 60X100MGRp.
0122668POR TBL FLM 60X100MGRp.
0122669POR TBL FLM 90X100MGRp.
0122670POR TBL FLM 100X100MGRp.
0122671POR TBL FLM 100X100MGRp.
0122672POR TBL FLM 100X1X100MGRp.
0122673POR TBL FLM 1X25MGRp.
0122674POR TBL FLM 3X25MGRp.
0122675POR TBL FLM 6X25MGRp.
0122676POR TBL FLM 10X25MGRp.
0122677POR TBL FLM 20X25MGRp.
0122678POR TBL FLM 30X25MGRp.36.91
0122679POR TBL FLM 50X25MGRp.
0122680POR TBL FLM 60X25MGRp.
0122812POR TBL FLM 60X25MGRp.
0122813POR TBL FLM 90X25MGRp.
0122814POR TBL FLM 100X25MGRp.
0122815POR TBL FLM 100X25MGRp.
0122816POR TBL FLM 100X1X25MGRp.
0169715POR TBL FLM 50X1X100MGRp.
0169716POR TBL FLM 50X1X200MGRp.
0172046POR TBL FLM 28X25MGRp.
0172047POR TBL FLM 98X25MGRp.
0172048POR TBL FLM 120X25MGRp.
0172049POR TBL FLM 180X25MGRp.
0172050POR TBL FLM 240X25MGRp.
0172051POR TBL FLM 30X1X25MGRp.
0172052POR TBL FLM 30X1X100MGRp.
0172053POR TBL FLM 28X100MGRp.
0172054POR TBL FLM 98X100MGRp.
0172055POR TBL FLM 120X100MGRp.
0172056POR TBL FLM 180X100MGRp.
0172057POR TBL FLM 240X100MGRp.
0172058POR TBL FLM 30X1X200MGRp.
0172059POR TBL FLM 28X200MGRp.
0172060POR TBL FLM 98X200MGRp.
0172061POR TBL FLM 120X200MGRp.
0172062POR TBL FLM 180X200MGRp.
0172063POR TBL FLM 240X200MGRp.

QUETIAPIN TEVA 25 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN TEVA 100 mg por. tbl. flm.
QUETIAPIN TEVA 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0127807POR TBL FLM 1X25MGRp.
0127808POR TBL FLM 6X25MGRp.
0127809POR TBL FLM 10X25MGRp.
0127810POR TBL FLM 20X25MGRp.
0127811POR TBL FLM 30X25MGRp.
0127812POR TBL FLM 50X25MGRp.
0127813POR TBL FLM 60X25MGRp.
0127814POR TBL FLM 90X25MGRp.
0127815POR TBL FLM 100X25MGRp.
0127816POR TBL FLM 50X25MGRp.
0127817POR TBL FLM 100X25MGRp.
0127818POR TBL FLM 250X25MGRp.
0127819POR TBL FLM 1X100MGRp.
0127820POR TBL FLM 10X100MGRp.
0127821POR TBL FLM 20X100MGRp.
0127822POR TBL FLM 30X100MGRp.
0127823POR TBL FLM 50X100MGRp.
0127824POR TBL FLM 60X100MGRp.
0127825POR TBL FLM 90X100MGRp.
0127826POR TBL FLM 100X100MGRp.
0127827POR TBL FLM 50X100MGRp.
0127828POR TBL FLM 100X100MGRp.
0127829POR TBL FLM 250X100MGRp.
0127830POR TBL FLM 1X200MGRp.
0127831POR TBL FLM 10X200MGRp.
0127832POR TBL FLM 20X200MGRp.
0127833POR TBL FLM 30X200MGRp.
0127834POR TBL FLM 50X200MGRp.
0127835POR TBL FLM 60X200MGRp.
0127836POR TBL FLM 90X200MGRp.
0127837POR TBL FLM 100X200MGRp.
0127838POR TBL FLM 50X200MGRp.
0127839POR TBL FLM 100X200MGRp.
0127840POR TBL FLM 250X200MGRp.
0136085POR TBL FLM 1X25MGRp.
0136086POR TBL FLM 6X25MGRp.
0136087POR TBL FLM 10X25MGRp.
0136088POR TBL FLM 20X25MGRp.
0136089POR TBL FLM 30X25MGRp.36.91
0136090POR TBL FLM 50X25MGRp.
0136091POR TBL FLM 60X25MGRp.
0136092POR TBL FLM 90X25MGRp.
0136093POR TBL FLM 100X25MGRp.
0136094POR TBL FLM 1X100MGRp.
0136095POR TBL FLM 10X100MGRp.
0136096POR TBL FLM 20X100MGRp.
0136097POR TBL FLM 30X100MGRp.147.61
0136098POR TBL FLM 50X100MGRp.
0136099POR TBL FLM 60X100MGRp.
0136100POR TBL FLM 90X100MGRp.
0136101POR TBL FLM 100X100MGRp.
0136102POR TBL FLM 1X200MGRp.
0136103POR TBL FLM 10X200MGRp.
0136104POR TBL FLM 20X200MGRp.
0136105POR TBL FLM 30X200MGRp.196.81
0136106POR TBL FLM 50X200MGRp.
0136107POR TBL FLM 60X200MGRp.393.63
0136108POR TBL FLM 90X200MGRp.
0136109POR TBL FLM 100X200MGRp.

QUETIAPIN TEVA RETARD 50 mg por. tbl. pro.
QUETIAPIN TEVA RETARD 200 mg por. tbl. pro.
QUETIAPIN TEVA RETARD 300 mg por. tbl. pro.
QUETIAPIN TEVA RETARD 400 mg por. tbl. pro.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem. Přídatná léčba těžkých depresivních epizod u pacientů s depresivní poruchou (MDD), u kterých byla suboptimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii.
Výčet balení

0174736POR TBL PRO 10X50MGRp.
0174737POR TBL PRO 30X50MGRp.
0174738POR TBL PRO 50X50MGRp.
0174739POR TBL PRO 50X50MG HRp.
0174740POR TBL PRO 56X50MGRp.
0174741POR TBL PRO 60X50MGRp.
0174742POR TBL PRO 90X50MGRp.
0174743POR TBL PRO 100X50MGRp.
0174744POR TBL PRO 60X50MGRp.
0174745POR TBL PRO 10X200MGRp.
0174746POR TBL PRO 30X200MGRp.
0174747POR TBL PRO 50X200MGRp.
0174748POR TBL PRO 50X200MG HRp.
0174749POR TBL PRO 56X200MGRp.
0174750POR TBL PRO 60X200MGRp.1 702.95
0174751POR TBL PRO 90X200MGRp.
0174752POR TBL PRO 100X200MGRp.
0174753POR TBL PRO 60X200MGRp.1 702.95
0174754POR TBL PRO 10X300MGRp.
0174755POR TBL PRO 30X300MGRp.
0174756POR TBL PRO 50X300MGRp.
0174757POR TBL PRO 50X300MG HRp.
0174758POR TBL PRO 50X300MGRp.
0174759POR TBL PRO 60X300MGRp.1 704.60
0174760POR TBL PRO 90X300MGRp.
0174761POR TBL PRO 100X300MGRp.
0174762POR TBL PRO 60X300MGRp.1 704.60
0174763POR TBL PRO 10X400MGRp.
0174764POR TBL PRO 30X400MGRp.
0174765POR TBL PRO 50X400MGRp.
0174766POR TBL PRO 50X400MG HRp.
0174767POR TBL PRO 56X400MGRp.
0174768POR TBL PRO 60X400MGRp.1 706.26
0174769POR TBL PRO 90X400MGRp.
0174770POR TBL PRO 100X400MGRp.
0174771POR TBL PRO 60X400MGRp.1 706.26

QUETIAPIN TEVA PHARMA 50 mg por. tbl. pro.
QUETIAPIN TEVA PHARMA 200 mg por. tbl. pro.
QUETIAPIN TEVA PHARMA 300 mg por. tbl. pro.
QUETIAPIN TEVA PHARMA 400 mg por. tbl. pro.
tablety s prodlouženým uvolňováním

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem. Přídatná léčba těžkých depresivních epizod u pacientů s depresivní poruchou (MDD), u kterých byla suboptimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii.
Výčet balení

0204256POR TBL PRO 10X50MGRp.
0204257POR TBL PRO 20X50MGRp.
0204258POR TBL PRO 30X50MGRp.
0204259POR TBL PRO 50X50MGRp.
0204260POR TBL PRO 60X1X50MGRp.
0204261POR TBL PRO 56 KALBLIX50MGRp.
0204262POR TBL PRO 60X50MGRp.
0204263POR TBL PRO 60X50MGRp.
0204264POR TBL PRO 90X50MGRp.
0204265POR TBL PRO 100X50MGRp.
0204276POR TBL PRO 10X200MGRp.
0204277POR TBL PRO 20X200MGRp.
0204278POR TBL PRO 30X200MGRp.
0204279POR TBL PRO 50X200MGRp.
0204280POR TBL PRO 60X1X200MGRp.
0204281POR TBL PRO 56 KALBLIX200MGRp.
0204282POR TBL PRO 60X200MGRp.
0204283POR TBL PRO 60X200MGRp.
0204284POR TBL PRO 90X200MGRp.
0204285POR TBL PRO 100X200MGRp.
0204286POR TBL PRO 20X300MGRp.
0204287POR TBL PRO 10X300MGRp.
0204288POR TBL PRO 30X300MGRp.
0204289POR TBL PRO 50X300MGRp.
0204290POR TBL PRO 60X1X300MGRp.
0204291POR TBL PRO 56 KALBLIX300MGRp.
0204292POR TBL PRO 60X300MGRp.
0204293POR TBL PRO 60X300MGRp.
0204294POR TBL PRO 90X300MGRp.
0204295POR TBL PRO 100X300MGRp.
0204296POR TBL PRO 10X400MGRp.
0204297POR TBL PRO 20X400MGRp.
0204298POR TBL PRO 30X400MGRp.
0204299POR TBL PRO 50X400MGRp.
0204300POR TBL PRO 60X1X400MGRp.
0204301POR TBL PRO 56 KALBLIX400MGRp.
0204302POR TBL PRO 60X400MGRp.
0204303POR TBL PRO 60X400MGRp.
0204304POR TBL PRO 90X400MGRp.
0204305POR TBL PRO 100X400MGRp.
0207107POR TBL PRO 10X1X50MGRp.
0207108POR TBL PRO 30X1X50MGRp.
0207109POR TBL PRO 10X1X200MGRp.
0207110POR TBL PRO 30X1X200MGRp.
0207111POR TBL PRO 10X1X300MGRp.
0207112POR TBL PRO 30X1X300MGRp.
0207113POR TBL PRO 10X1X400MGRp.
0207114POR TBL PRO 30X1X400MGRp.