Zdroj: AISLP Výběr léku

MONACE COMBI 20 mg/12.5 mg por. tbl. nob.

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba esenciální hypertenze u pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátně kontrolován samotným fosinoprilem.
Výčet balení

0160477POR TBL NOB 10Rp.
0160478POR TBL NOB 20Rp.
0160479POR TBL NOB 28Rp.
0160480POR TBL NOB 30Rp.120.36
0160481POR TBL NOB 50Rp.
0160482POR TBL NOB 98Rp.393.16
0160483POR TBL NOB 100Rp.