Zdroj: AISLP Výběr léku

SILDENAFIL ACCORD 100 mg por. tbl. flm.

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Léky používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce u mužů, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku sildenafilu je nezbytné sexuální dráždění.
Výčet balení

0160210POR TBL FLM 2X100MGRp.
0160211POR TBL FLM 4X100MGRp.
0160212POR TBL FLM 8X100MGRp.
0160213POR TBL FLM 12X100MGRp.

SILDENAFIL ACTAVIS 25 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL ACTAVIS 50 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL ACTAVIS 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Léky používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku přípravku je nezbytné sexuální dráždění.
Výčet balení

0149945POR TBL FLM 1X25MGRp.
0149946POR TBL FLM 2X25MGRp.
0149947POR TBL FLM 4X25MGRp.
0149948POR TBL FLM 8X25MGRp.
0149949POR TBL FLM 12X25MGRp.
0149950POR TBL FLM 1X50MGRp.
0149951POR TBL FLM 2X50MGRp.
0149952POR TBL FLM 4X50MGRp.
0149953POR TBL FLM 8X50MGRp.
0149954POR TBL FLM 12X50MGRp.
0149955POR TBL FLM 1X100MGRp.
0149956POR TBL FLM 2X100MGRp.
0149957POR TBL FLM 4X100MGRp.
0149958POR TBL FLM 8X100MGRp.
0149959POR TBL FLM 12X100MGRp.

SILDENAFIL APOTEX 25 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL APOTEX 50 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL APOTEX 100 mg por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Léky používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku sildenafilu je nezbytné sexuální dráždění.
Výčet balení

0157606POR TBL FLM 1X25MGRp.
0157607POR TBL FLM 2X25MGRp.
0157608POR TBL FLM 4X25MGRp.
0157609POR TBL FLM 8X25MGRp.
0157610POR TBL FLM 1X50MGRp.
0157611POR TBL FLM 2X50MGRp.
0157612POR TBL FLM 4X50MGRp.
0157613POR TBL FLM 8X50MGRp.
0157614POR TBL FLM 12X50MGRp.
0157615POR TBL FLM 1X100MGRp.
0157616POR TBL FLM 2X100MGRp.
0157617POR TBL FLM 4X100MGRp.
0157618POR TBL FLM 8X100MGRp.
0157619POR TBL FLM 12X100MGRp.
0203086POR TBL FLM 24X100MGRp.
0203087POR TBL FLM 24X50MGRp.
0203088POR TBL FLM 36X50MGRp.
0203089POR TBL FLM 48X50MGRp.

SILDENAFIL MEDANA 50 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL MEDANA 100 mg por. tbl. flm.

Medana Pharma S.A., Sieradz, Polsko.

Léky používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku přípravku je nezbytné sexuální dráždění.
Výčet balení

0144677POR TBL FLM 1X50MGRp.
0144678POR TBL FLM 4X50MGRp.
0144679POR TBL FLM 1X100MGRp.
0144680POR TBL FLM 4X100MGRp.

SILDENAFIL MYLAN 50 mg por. tbl. nob.
SILDENAFIL MYLAN 100 mg por. tbl. nob.

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Léky používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku přípravku je nezbytné sexuální dráždění.
Výčet balení

0157890POR TBL FLM 1X50MGRp.
0157891POR TBL FLM 2X50MGRp.
0157892POR TBL FLM 4X50MGRp.
0157893POR TBL FLM 8X50MGRp.
0157894POR TBL FLM 12X50MGRp.
0157896POR TBL FLM 1X100MGRp.
0157897POR TBL FLM 2X100MGRp.
0157898POR TBL FLM 4X100MGRp.
0157899POR TBL FLM 8X100MGRp.
0157900POR TBL FLM 12X100MGRp.

SILDENAFIL PFIZER 50 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL PFIZER 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Léky používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku přípravku je nezbytné sexuální dráždění.
Výčet balení

0165673POR TBL FLM 2X50MGRp.
0165674POR TBL FLM 4X50MGRp.
0165675POR TBL FLM 8X50MGRp.
0165676POR TBL FLM 12X50MGRp.
0165677POR TBL FLM 2X100MGRp.
0165678POR TBL FLM 4X100MGRp.
0165679POR TBL FLM 8X100MGRp.
0165680POR TBL FLM 12X100MGRp.
0184032POR TBL FLM 24X50MGRp.
0184033POR TBL FLM 24X100MGRp.

SILDENAFIL RATIOPHARM 25 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL RATIOPHARM 50 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL RATIOPHARM 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

ratiopharm GmbH, Ulm, SRN.

Léky používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce, což je neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku sildenafilu je nezbytné sexuální dráždění.
Výčet balení

0167049POR TBL FLM 1X25MGRp.
0167050POR TBL FLM 4X25MGRp.
0167051POR TBL FLM 8X25MGRp.
0167052POR TBL FLM 12X25MGRp.
0167053POR TBL FLM 1X50MGRp.
0167054POR TBL FLM 4X50MGRp.
0167055POR TBL FLM 8X50MGRp.
0167056POR TBL FLM 12X50MGRp.
0167057POR TBL FLM 1X100MGRp.
0167058POR TBL FLM 4X100MGRp.
0167059POR TBL FLM 8X100MGRp.
0167060POR TBL FLM 12X100MGRp.
0167740POR TBL FLM 2X25MGRp.
0167741POR TBL FLM 2X50MGRp.
0167742POR TBL FLM 2X100MGRp.
0194058POR TBL FLM 24X100MGRp.
0194365POR TBL FLM 24X50MGRp.
0210124POR TBL FLM 48X100MGRp.

SILDENAFIL SANDOZ 50 mg por. tbl. nob.
SILDENAFIL SANDOZ 100 mg por. tbl. nob.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Léky používané při poruchách erekce.

Terapie erektilní dysfunkce u mužů, tj. neschopnosti dosáhnout anebo udržet erekci penisu dostačující pro sexuální styk. Pro dosažení účinku sildenafilu je nutná sexuální stimulace.
Výčet balení

0143123POR TBL NOB 1X50MGRp.
0143124POR TBL NOB 2X50MGRp.
0143125POR TBL NOB 4X50MGRp.
0143416POR TBL NOB 6X50MGRp.
0143417POR TBL NOB 8X50MGRp.
0143418POR TBL NOB 10X50MGRp.
0143419POR TBL NOB 12X50MGRp.
0143420POR TBL NOB 16X50MGRp.
0143421POR TBL NOB 20X50MGRp.
0143422POR TBL NOB 24X50MGRp.
0143423POR TBL NOB 28X50MGRp.
0143424POR TBL NOB 1X100MGRp.
0143425POR TBL NOB 2X100MGRp.
0143426POR TBL NOB 4X100MGRp.
0143427POR TBL NOB 6X100MGRp.
0143428POR TBL NOB 8X100MGRp.
0143429POR TBL NOB 10X100MGRp.
0143430POR TBL NOB 12X100MGRp.
0143431POR TBL NOB 16X100MGRp.
0143432POR TBL NOB 20X100MGRp.
0143433POR TBL NOB 24X100MGRp.
0143434POR TBL NOB 28X100MGRp.

SILDENAFIL SANDOZ 50 mg orm. flm. dis.
SILDENAFIL SANDOZ 75 mg orm. flm. dis.
film dispegovatelný v ústech

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Léky používané při poruchách erekce.

Terapie erektilní dysfunkce u mužů, tj. neschopnosti dosáhnout anebo udržet erekci penisu dostačující pro sexuální styk. Pro dosažení účinku sildenafilu je nutná sexuální stimulace.
Výčet balení

0188577ORM FLM DIS 1X50MGRp.
0188578ORM FLM DIS 2X50MGRp.
0188579ORM FLM DIS 4X50MGRp.
0188580ORM FLM DIS 8X50MGRp.
0188581ORM FLM DIS 10X50MGRp.
0188582ORM FLM DIS 12X50MGRp.
0188583ORM FLM DIS 16X50MGRp.
0188584ORM FLM DIS 20X50MGRp.
0188585ORM FLM DIS 24X50MGRp.
0188586ORM FLM DIS 28X50MGRp.
0188587ORM FLM DIS 1X75MGRp.
0188588ORM FLM DIS 2X75MGRp.
0188589ORM FLM DIS 4X75MGRp.
0188590ORM FLM DIS 8X75MGRp.
0188591ORM FLM DIS 10X75MGRp.
0188592ORM FLM DIS 12X75MGRp.
0188593ORM FLM DIS 16X75MGRp.
0188594ORM FLM DIS 20X75MGRp.
0188595ORM FLM DIS 24X75MGRp.
0188596ORM FLM DIS 28X75MGRp.

SILDENAFIL TEVA 25 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL TEVA 50 mg por. tbl. flm.
SILDENAFIL TEVA 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharma B.V., Ultrecht, Nizozemí.

Léky používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku přípravku je nezbytné sexuální dráždění.
Výčet balení

0167002POR TBL FLM 2X25MGRp.
0167003POR TBL FLM 4X25MGRp.
0167004POR TBL FLM 8X25MGRp.
0167005POR TBL FLM 12X25MGRp.
0167006POR TBL FLM 10X1X25MGRp.
0167008POR TBL FLM 2X50MGRp.
0167009POR TBL FLM 4X50MGRp.
0167010POR TBL FLM 8X50MGRp.
0167011POR TBL FLM 12X50MGRp.
0167012POR TBL FLM 10X1X50MGRp.
0167014POR TBL FLM 2X100MGRp.
0167015POR TBL FLM 4X100MGRp.
0167016POR TBL FLM 8X100MGRp.
0167017POR TBL FLM 12X100MGRp.
0167018POR TBL FLM 10X1X100MGRp.
0194538POR TBL FLM 24X50MGRp.
0194539POR TBL FLM 24X100MGRp.