Zdroj: AISLP Výběr léku

AMLATOR 10 mg/5 mg por. tbl. flm.
AMLATOR 10 mg/10 mg por. tbl. flm.
AMLATOR 20 mg/5 mg por. tbl. flm.
AMLATOR 20 mg/10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.

Inhibitor HMG-CoA reduktázy a blokátor kalciového kanálu v kombinaci.

Léčba dospělých pacientů s hypertenzí (s nebo bez chronické stabilní ICHS), kteří jsou již adekvátně kontrolováni amlodipinem a atorvastatinem ve stejné dávce jako v kombinaci a mají současně jeden z následujících stavů: primární hypercholesterolemii (včetně heterozygotní familiární hypercholesterolemie) nebo kombinovanou hyperlipidemii; homozygotní familiární hypercholesterolemii; potřebu kardiovaskulární prevence u pacientů s předpokládaným vysokým rizikem první kardiovaskulární příhody.
Výčet balení

0159814POR TBL FLM 30Rp.
0159815POR TBL FLM 90Rp.784.80
0159816POR TBL FLM 30Rp.
0159817POR TBL FLM 90Rp.846.60
0159818POR TBL FLM 30Rp.
0159819POR TBL FLM 90Rp.984.87
0159820POR TBL FLM 30Rp.
0159821POR TBL FLM 90Rp.1 046.67