Zdroj: AISLP Výběr léku

LETROVENA 2.5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Oncogenerika Sp. z o.o., Warszawa, Polsko.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.

0159136POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39
0172168POR TBL FLM 100X2.5MGRp.1 834.64