Zdroj: AISLP Výběr léku

SKOPRYL PLUS H 20 mg/12.5 mg por. tbl. nob.

Alkaloid-INT d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Slovinsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba mírné až středně závažné hypertenze u pacientů, kteří jsou již stabilizováni na podávání obou léčivých látek ve stejném poměru dávek.

0158951POR TBL NOB 30Rp.