Zdroj: AISLP Výběr léku

VERSATIS 5% drm. emp. med.
léčivá náplast

Grünenthal GmbH, Aachen, SRN.

Lokální anestetikum.

Symptomatická léčba neuropatické bolesti po prodělané infekci virem herpes zoster (postherpetická neuralgie, PHN) u dospělých.
Výčet balení

0191380DRM EMP MED 5Rp.
0191381DRM EMP MED 10Rp.
0191382DRM EMP MED 20Rp.1 567.35
0191383DRM EMP MED 25Rp.
0191384DRM EMP MED 30Rp.