Zdroj: AISLP Výběr léku

IKAMETIN 50 mg por. tbl. flm.

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací vyžadujících radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.
Výčet balení

0198866POR TBL FLM 30X50MG IRp.5 823.03
0198867POR TBL FLM 30X50MG IIRp.5 823.03

IKAMETIN 150 mg por. tbl. flm.

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.
Výčet balení

0200683POR TBL FLM 1X150MG IRp.442.56
0200684POR TBL FLM 1X150MG IIRp.442.56
0200685POR TBL FLM 3X150MG IIRp.1 327.70
0200686POR TBL FLM 3X150MG IRp.1 327.70