Zdroj: AISLP Výběr léku

DULCOLAX rct. sup.
čípky

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Laxativum.

Zácpa. K vyprázdnění střev před chirurgickým nebo diagnostickým výkonem.
Výčet balení

0158261RCT SUP 6X10MGVP
0158262RCT SUP 10X10MGVP
0158263RCT SUP 12X10MGVP
0158264RCT SUP 20X10MGVP
0158265RCT SUP 50X10MGVP
0158266RCT SUP 100X10MGVP
0191674RCT SUP 30X10MGVP

DULCOLAX por. tbl. ent.

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Laxativum.

Zácpa. K vyprázdnění střev před chirurgickým nebo diagnostickým výkonem.
Výčet balení

0124532POR TBL ENT 10X5MGVP
0124533POR TBL ENT 20X5MGVP
0124534POR TBL ENT 30X5MGVP
0124535POR TBL ENT 50X5MGVP
0124536POR TBL ENT 100X5MGVP
0151579POR TBL ENT 40X5MGVP