Zdroj: AISLP Výběr léku

TELMIZEK 80 mg por. tbl. nob.

Adamed Sp. z o.o., Czosnow/Warszaw, Polsko.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů. Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u rizikových pacientů.
Výčet balení

0158077POR TBL NOB 14X80MGRp.
0158078POR TBL NOB 28X80MGRp.102.63
0158079POR TBL NOB 30X80MGRp.
0158080POR TBL NOB 56X80MGRp.
0158081POR TBL NOB 84X80MGRp.
0158082POR TBL NOB 90X80MGRp.
0158083POR TBL NOB 98X80MGRp.359.21
0158084POR TBL NOB 100X80MGRp.
0158085POR TBL NOB 30X80MGRp.
0158086POR TBL NOB 250X80MGRp.