Zdroj: AISLP Výběr léku

ORLISTAT POLPHARMA 60 mg por. cps. dur.

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Starogard Gdaňski, Polsko.

Přípravek k léčbě obezity.

Ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých s nadváhou (BMI 28 kg/m2 a více) v kombinaci s mírně nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuků.
Výčet balení

0157929POR CPS DUR 42X60MG IVP
0157930POR CPS DUR 42X60MG IIVP
0157931POR CPS DUR 60X60MG IVP
0157932POR CPS DUR 60X60MG IIVP
0157933POR CPS DUR 84X60MG IVP
0157934POR CPS DUR 84X60MG IIVP
0157935POR CPS DUR 90X60MG IVP
0157936POR CPS DUR 90X60MG IIVP
0157937POR CPS DUR 42X60MG IVP
0157938POR CPS DUR 42X60MG IIVP
0157939POR CPS DUR 42X60MG IIIVP
0157940POR CPS DUR 42X60MG IVVP
0157941POR CPS DUR 84X60MG IVP
0157942POR CPS DUR 84X60MG IIVP
0157943POR CPS DUR 84X60MG IIIVP
0157944POR CPS DUR 84X60MG IVVP

ORLISTAT POLPHARMA 120 mg por. cps. dur.

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Starogard Gdaňski, Polsko.

Přípravek k léčbě obezity.

K léčbě obézních pacientů s body mass indexem (BMI) 30 kg/m2 a více nebo pacientů s nadváhou a přítomnými rizikovými faktory (BMI 28 kg/m2 a více).
Výčet balení

0157961POR CPS DUR 21X120MGRp.
0157962POR CPS DUR 42X120MGRp.
0157963POR CPS DUR 84X120MGRp.

ORLISTAT SANDOZ 60 mg por. cps. dur.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Přípravek k léčbě obezity.

Ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých s nadváhou (BMI 28 kg/m2 a více) v kombinaci s mírnou nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuku.
Výčet balení

0157945POR CPS DUR 42X60MG IVP
0157946POR CPS DUR 42X60MG IIVP
0157947POR CPS DUR 60X60MG IVP
0157948POR CPS DUR 60X60MG IIVP
0157949POR CPS DUR 84X60MG IVP
0157950POR CPS DUR 84X60MG IIVP
0157951POR CPS DUR 90X60MG IVP
0157952POR CPS DUR 90X60MG IIVP
0157953POR CPS DUR 42X60MG IVP
0157954POR CPS DUR 42X60MG IIVP
0157955POR CPS DUR 42X60MG IIIVP
0157956POR CPS DUR 42X60MG IVVP
0157957POR CPS DUR 84X60MG IVP
0157958POR CPS DUR 84X60MG IIVP
0157959POR CPS DUR 84X60MG IIIVP
0157960POR CPS DUR 84X60MG IVVP
0198025POR CPS DUR 21X60MG IVP
0198026POR CPS DUR 21X60MG IIVP
0198027POR CPS DUR 126X60MG IVP
0198028POR CPS DUR 126X60MG IIVP

ORLISTAT SANDOZ 120 mg por. cps. dur.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Přípravek k léčbě obezity.

K léčbě obézních pacientů s body mass indexem (BMI) 30 kg/m2 a více nebo pacientů s nadváhou a přítomnými rizikovými faktory (BMI 28 kg/m2 a více).
Výčet balení

0157964POR CPS DUR 21X120MGRp.
0157965POR CPS DUR 42X120MGRp.
0157966POR CPS DUR 84X120MGRp.0.21

ORLISTAT TEVA 60 mg por. cps. dur.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Přípravek k léčbě obezity.

Ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých s nadváhou (BMI 28 kg/m2 a více) v kombinaci s mírnou nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuku.
Výčet balení

0160484POR CPS DUR 42X60MG IVP
0160485POR CPS DUR 42X60MG IIVP
0160486POR CPS DUR 60X60MG IIVP
0160487POR CPS DUR 60X60MG IVP
0160488POR CPS DUR 84X60MG IVP
0160489POR CPS DUR 84X60MG IIVP
0160490POR CPS DUR 90X60MG IIVP
0160491POR CPS DUR 90X60MG IVP
0160492POR CPS DUR 42X60MG IVP
0160493POR CPS DUR 42X60MG IIVP
0160494POR CPS DUR 42X60MG IIIVP
0160495POR CPS DUR 42X60MG IVVP
0160496POR CPS DUR 84X60MG IVP
0160497POR CPS DUR 84X60MG IIVP
0160498POR CPS DUR 84X60MG IIIVP
0160499POR CPS DUR 84X60MG IVVP
0192700POR CPS DUR 120X60MG IIVP
0192701POR CPS DUR 120X60MG IVP