Zdroj: AISLP Výběr léku

BLEOMEDAC 15000 IU inj. plv. sol.

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Hamburg, SRN.

Cytostatikum.

Dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku, zevních genitálií a cervixu; Hodgkinův lymfom; non-Hodgkinův lymfom střední a vysoké malignity u dospělých; karcinom varlat (seminom a non-seminom); intrapleurálně k léčbě maligního pleurálního výpotku.
Výčet balení

0157797INJ PLV SOL 10X15000IURp.
0191565INJ PLV SOL 1X15000IURp.553.00
0215610INJ PLV SOL 10X30000IURp.
0215611INJ PLV SOL 1X30000IURp.