Zdroj: AISLP Výběr léku

DOZOTIMA 20 mg/ml + 5 mg/ml oph. gtt. sol.

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Léčba zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s pseudoexfoliativním glaukomem, pokud lokální monoterapie beta-blokátorem není dostatečně účinná.
Výčet balení

0200753OPH GTT SOL 1X5MLRp.252.09
0200754OPH GTT SOL 3X5MLRp.
0200755OPH GTT SOL 6X5MLRp.