Zdroj: AISLP Výběr léku

BATIDOR 20 mg/ml + 5 mg/ml oph. gtt. sol.

Dr. Gerhard Mann Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin, SRN.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Léčba zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s pseudoexfoliativním glaukomem, pokud lokální monoterapie beta-blokátorem není dostatečně účinná.
Výčet balení

0157548OPH GTT SOL 1X5MLRp.255.21
0157549OPH GTT SOL 3X5MLRp.
0157550OPH GTT SOL 6X5MLRp.