Zdroj: AISLP Výběr léku

DORZOGEN COMBI 20 mg/ml + 5 mg/ml oph. gtt. sol.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Herts, Velká Británie.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Léčba zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s pseudoexfoliativním glaukomem, pokud lokální monoterapie beta-blokátorem není dostatečně účinná.
Výčet balení

0157195OPH GTT SOL 1X5MLRp.255.21
0157196OPH GTT SOL 3X5MLRp.765.65
0180797OPH GTT SOL 6X5MLRp.