Zdroj: AISLP Výběr léku

IMIPENEM/CILASTATIN HOSPIRA 500 mg/500 mg inf. plv. sol.

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Beta-laktamové antibiotikum ze skupiny karbapenemů (IMI).

Léčba infekcí u dospělých a dětí od 1 roku: komplikované intraabdominální infekce, těžká pneumonie včetně nozokomiální pneumonie a pneumonie související s umělou plicní ventilací, infekce vzniklé při a po porodu, komplikované infekce močových cest, kůže a měkkých tkání, febrilní neutropenie.

0156404INF PLV SOL 5X20MLRp.1 080.14
0156405INF PLV SOL 1X100MLRp.

IMIPENEM/CILASTATIN KABI 500 mg/500 mg inf. plv. sol.

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR.

Beta-laktamové antibiotikum ze skupiny karbapenemů (IMI).

Léčba infekcí u dospělých a dětí od 1 roku: komplikované intraabdominální infekce, těžká pneumonie včetně nozokomiální pneumonie a pneumonie související s umělou plicní ventilací, infekce vzniklé při a po porodu, komplikované infekce močových cest, kůže a měkkých tkání, febrilní neutropenie.

0129767INF PLV SOL 10LAH/20MLRp.2 160.29
0187723INF PLV SOL 10LAH/100MLRp.2 160.29