Zdroj: AISLP Výběr léku

OPTODROP COMBI 2% + 0.5% oph. gtt. sol.

Alice Loren Co.Ltd., Bromley, Kent, Velká Británie.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Léčba zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s pseudoexfoliativním glaukomem, pokud lokální monoterapie beta-blokátorem není dostatečně účinná.

0156257OPH GTT SOL 1X5MLRp.