Zdroj: AISLP Výběr léku

OPTODROP 2% oph. gtt. sol.

Alice Loren Co.Ltd., Bromley, Kent, Velká Británie.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Nitrooční hypertenze, glaukom s otevřeným úhlem, pseudoexfoliativní glaukom; jako přídatná léčba k beta-blokátorům či v monoterapii.

0156256OPH GTT SOL 1X5MLRp.