Zdroj: AISLP Výběr léku

LERCAPREL 10 mg/10 mg por. tbl. flm.
LERCAPREL 20 mg/10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a blokátor kalciových kanálů.

Léčba esenciální hypertenze u pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátně kontrolován monoterapií.
Výčet balení

0155826POR TBL FLM 7Rp.
0155827POR TBL FLM 14Rp.
0155828POR TBL FLM 28Rp.
0155829POR TBL FLM 30Rp.
0155830POR TBL FLM 35Rp.
0155831POR TBL FLM 42Rp.
0155832POR TBL FLM 50Rp.
0155833POR TBL FLM 56Rp.
0155834POR TBL FLM 90Rp.
0155835POR TBL FLM 98Rp.
0155836POR TBL FLM 100Rp.
0155837POR TBL FLM 7Rp.
0155838POR TBL FLM 14Rp.
0155839POR TBL FLM 28Rp.77.49
0155840POR TBL FLM 30Rp.
0155841POR TBL FLM 35Rp.
0155842POR TBL FLM 42Rp.
0155843POR TBL FLM 50Rp.
0155844POR TBL FLM 56Rp.154.96
0155845POR TBL FLM 90Rp.
0155846POR TBL FLM 98Rp.
0155847POR TBL FLM 100Rp.

LERCAPREL 20 mg/20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a blokátor kalciových kanálů.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých, jejichž krevní tlak je již adekvátně kontrolován enalaprilem 20 mg a lerkanidipinem 20 ve formě samostatných tablet.
Výčet balení

0196191POR TBL FLM 7Rp.
0196192POR TBL FLM 14Rp.
0196193POR TBL FLM 28Rp.
0196194POR TBL FLM 30Rp.
0196195POR TBL FLM 35Rp.
0196196POR TBL FLM 42Rp.
0196197POR TBL FLM 50Rp.
0196198POR TBL FLM 56Rp.
0196199POR TBL FLM 90Rp.
0196200POR TBL FLM 98Rp.
0196201POR TBL FLM 100Rp.