Zdroj: AISLP Výběr léku

GODASAL 100 por. tbl. nob.

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, ČR.

Protidestičkové léčivo.

Léčba akutního infarktu myokardu a nestabilní anginy pectoris. Dlouhodobá sekundární prevence u nemocných s manifestním aterosklerotickým onemocněním. Dlouhodobá primární prevence u osob s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění. Stavy po cévních operacích či jiných cévních intervencích.
Výčet balení

0155780POR TBL NOB 20Rp.10.55
0155781POR TBL NOB 50Rp.26.37
0155782POR TBL NOB 100Rp.52.75