Zdroj: AISLP Výběr léku

BICALUTANORM 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

+pharma Arzneimittel GmbH, Graz, Rakousko.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

V monoterapii nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese nemoci.
Výčet balení

0176404POR TBL FLM 5X150MGRp.
0176405POR TBL FLM 7X150MGRp.
0176406POR TBL FLM 10X150MGRp.
0176407POR TBL FLM 14X150MGRp.
0176408POR TBL FLM 20X150MGRp.
0176409POR TBL FLM 28X150MGRp.
0176410POR TBL FLM 40X150MGRp.
0176411POR TBL FLM 50X150MGRp.
0176412POR TBL FLM 56X150MGRp.
0176413POR TBL FLM 80X150MGRp.
0176414POR TBL FLM 98X150MGRp.
0176415POR TBL FLM 100X150MGRp.
0176416POR TBL FLM 140X150MGRp.
0176417POR TBL FLM 200X150MGRp.
0176418POR TBL FLM 84X150MGRp.
0176419POR TBL FLM 280X150MGRp.
0176420POR TBL FLM 30X150MGRp.1 169.04
0176421POR TBL FLM 90X150MGRp.