Zdroj: AISLP Výběr léku

MYGREF 250 mg por. cps. dur.

Medis International a.s., Praha, ČR.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní transplantát ledvin, srdce nebo jater.

0154137POR CPS DUR 100X250MGRp.2 131.00
0154138POR CPS DUR 300X250MGRp.

MYGREF 500 mg por. tbl. flm.

Medis International a.s., Praha, ČR.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní transplantát ledvin, srdce nebo jater.

0154135POR TBL FLM 50X500MGRp.1 421.22
0154136POR TBL FLM 150X500MGRp.