Zdroj: AISLP Výběr léku

TISSEEL epl. gku. sol.

Baxter Czech s.r.o., Praha, ČR.

Lokální hemostatikum.

Podpůrná léčba tam, kde jsou standardní chirurgické techniky nedostatečné: k podpoře hemostázy; jako tkáňové lepidlo ke zlepšení hojení ran nebo podpoře sutur v cévní chirurgii, u gastrointestinálních anastomóz; k lepení tkání, ke zlepšení adheze oddělených tkání (např. neštěpených transplantátů, tkáňových štěpů a transplantátů).
Výčet balení

0153346EPL GKU SOL 1X2MLRp.
0153347EPL GKU SOL 1X4MLRp.
0153348EPL GKU SOL 1X10MLRp.

TISSEEL LYO gku. pso. lqf.

Baxter Czech s.r.o., Praha, ČR.

Lokální hemostatikum.

Podpůrná léčba tam, kde jsou standardní chirurgické techniky nedostatečné: k podpoře hemostázy; jako tkáňové lepidlo ke zlepšení hojení ran nebo podpoře sutur v cévní chirurgii, u gastrointestinálních anastomóz; k lepení tkání, ke zlepšení adheze oddělených tkání (např. neštěpených transplantátů, tkáňových štěpů a transplantátů).
Výčet balení

0153349GKU PSO LQF 1X2MLRp.
0153350GKU PSO LQF 1X4MLRp.
0153351GKU PSO LQF 1X10MLRp.