Zdroj: AISLP Výběr léku

MOKATEL 4 mg por. tbl. mnd.
MOKATEL 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0153020POR TBL MND 30X4MGRp.
0153022POR TBL MND 28X4MGRp.
0153023POR TBL MND 20X4MGRp.
0153024POR TBL MND 30X5MGRp.
0153026POR TBL MND 28X5MGRp.
0153027POR TBL MND 20X5MGRp.

MOKATEL 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0153015POR TBL FLM 30X10MGRp.
0153018POR TBL FLM 28X10MGRp.
0153019POR TBL FLM 20X10MGRp.