Zdroj: AISLP Výběr léku

SUPRELIP por. cps. dur.

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Léčba závažné hypertriglyceridemie s nebo bez nízké hladiny HDL cholesterolu. Smíšená hyperlipidemie, kdy je léčba statiny kontraindikována nebo není tolerována. Doplněk k léčbě statinem u smíšené hyperlipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž triglyceridy ani HDL cholesterol nejsou dostatečně kontrolovány.

0151192POR CPS DUR 30X200MGRp.138.83
0151193POR CPS DUR 100X200MGRp.462.79