Zdroj: AISLP Výběr léku

THYMOGLOBULINE inf. plv. sol.
5 mg/ml, prášek pro infuzní roztok

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Selektivní imunosupresivum.

Prevence a léčba rejekce u orgánové transplantace. Profylaxe akutní a chronické reakce štěpu proti hostiteli po transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Terapie rejekce nereagující na podávání kortikosteroidů. Aplastická anémie.

0150726INF PLV SOL 1X25MGRp.3 094.93