Zdroj: AISLP Výběr léku

TEVAGRASTIM 30 MIU/0.5 ml inj.+inf. sol.
TEVAGRASTIM 48 MIU/0.8 ml inj.+inf. sol.
injekční nebo infuzní roztok

Teva GmbH, Ulm, SRN.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0149992SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IIRp.
0149993SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IIRp.9 459.63
0149994SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5ML IRp.
0149995SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.8ML IIRp.
0149996SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.8ML IIRp.15 135.41
0149997SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.8ML IRp.
0500682SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IRp.
0500683SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IRp.9 459.63
0500684SDR+IVN INJ+INF SOL 10(2X5)X0.Rp.
0500685SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5ML IRp.
0500686SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.8ML IRp.
0500687SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.8ML IRp.15 135.41
0500688SDR+IVN INJ+INF SOL 10(2X5)X0.Rp.
0500689SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.8ML IRp.