Zdroj: AISLP Výběr léku

OLAZAX 5 mg por. tbl. nob.
OLAZAX 7.5 mg por. tbl. nob.
OLAZAX 10 mg por. tbl. nob.
OLAZAX 15 mg por. tbl. nob.
OLAZAX 20 mg por. tbl. nob.
tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0149904POR TBL NOB 28X5MGRp.700.43
0149905POR TBL NOB 28X7.5MGRp.
0149906POR TBL NOB 28X10MGRp.934.66
0149907POR TBL NOB 28X15MGRp.
0149908POR TBL NOB 28X20MGRp.

OLAZAX DISPERZI 5 mg por. tbl. dis.
OLAZAX DISPERZI 7.5 mg por. tbl. dis.
OLAZAX DISPERZI 10 mg por. tbl. dis.
OLAZAX DISPERZI 15 mg por. tbl. dis.
OLAZAX DISPERZI 20 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0167038POR TBL DIS 28X5MGRp.700.43
0167039POR TBL DIS 28X7.5MGRp.
0167040POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0167041POR TBL DIS 28X15MGRp.1 402.01
0167042POR TBL DIS 28X20MGRp.1 580.52