Zdroj: AISLP Výběr léku

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg por. tbl. flm.
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg por. tbl. flm.
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II, blokátor kalciového kanálu a diuretikum.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak je uspokojivě kontrolován amlodipinem, valsartanem a hydrochlorothiazidem.
Výčet balení

0149787POR TBLFLM 14Rp.
0149788POR TBLFLM 28Rp.
0149789POR TBLFLM 30Rp.
0149790POR TBLFLM 56Rp.
0149791POR TBLFLM 90Rp.
0149792POR TBLFLM 98Rp.
0149793POR TBLFLM 280Rp.
0149794POR TBLFLM 56X1Rp.
0149795POR TBLFLM 98X1Rp.
0149796POR TBLFLM 280X1Rp.
0149797POR TBLFLM 280(4X70)Rp.
0149798POR TBLFLM 280(20X14)Rp.
0149799POR TBLFLM 14Rp.
0149800POR TBLFLM 28Rp.
0149801POR TBLFLM 30Rp.
0149802POR TBLFLM 56Rp.
0149803POR TBLFLM 90Rp.
0149804POR TBLFLM 98Rp.
0149805POR TBLFLM 280Rp.
0149806POR TBLFLM 56X1Rp.
0149807POR TBLFLM 98X1Rp.
0149808POR TBLFLM 280X1Rp.
0149809POR TBLFLM 280(4X70)Rp.
0149810POR TBLFLM 280(20X14)Rp.
0149811POR TBLFLM 14Rp.
0149812POR TBLFLM 28Rp.
0149813POR TBLFLM 30Rp.
0149814POR TBLFLM 56Rp.
0149815POR TBLFLM 90Rp.
0149816POR TBLFLM 98Rp.
0149817POR TBLFLM 280Rp.
0149818POR TBLFLM 56X1Rp.
0149819POR TBLFLM 98X1Rp.
0149820POR TBLFLM 280X1Rp.
0149821POR TBLFLM 280(4X70)Rp.
0149822POR TBLFLM 280(20X14)Rp.
0149823POR TBLFLM 14Rp.
0149824POR TBLFLM 28Rp.
0149825POR TBLFLM 30Rp.
0149826POR TBLFLM 56Rp.
0149827POR TBLFLM 90Rp.
0149828POR TBLFLM 98Rp.
0149829POR TBLFLM 280Rp.
0149830POR TBLFLM 56X1Rp.
0149831POR TBLFLM 98X1Rp.
0149832POR TBLFLM 280X1Rp.
0149833POR TBLFLM 280(4X70)Rp.
0149834POR TBLFLM 280(20X14)Rp.
0149835POR TBLFLM 14Rp.
0149836POR TBLFLM 28Rp.
0149837POR TBLFLM 30Rp.
0149838POR TBLFLM 56Rp.
0149839POR TBLFLM 90Rp.
0149840POR TBLFLM 98Rp.
0149841POR TBLFLM 280Rp.
0149842POR TBLFLM 56X1Rp.
0149843POR TBLFLM 98X1Rp.
0149844POR TBLFLM 280X1Rp.
0149845POR TBLFLM 280(4X70)Rp.
0149846POR TBLFLM 280(20X14)Rp.