Zdroj: AISLP Výběr léku

VANTAVO 70 mg/2800 IU por. tbl. nob.
VANTAVO 70 mg/5600 IU por. tbl. nob.
tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Bisfosfonát s vitaminem D.

Léčba postmenopauzální osteoporózy u pacientek s rizikem nedostatku vitaminu D. Přípravek o síle 70 mg/5600 IU je určen pro pacientky, které nedostávají suplementaci vitaminem D. Přípravky snižují riziko fraktur obratlů a proximálního femuru.
Výčet balení

0149778POR TBL NOB 2Rp.
0149779POR TBL NOB 4Rp.592.22
0149780POR TBL NOB 6Rp.
0149781POR TBL NOB 12Rp.1 776.67
0149783POR TBL NOB 2Rp.
0149784POR TBL NOB 4Rp.
0149785POR TBL NOB 12Rp.