Zdroj: AISLP Výběr léku

LAMIVUDIN TEVA 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antivirotikum, nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Léčba dospělých pacientů s chronickou hepatitidou B.
Výčet balení

0149773POR TBL FLM 28X100MGRp.
0149774POR TBL FLM 30X100MGRp.
0149775POR TBL FLM 84X100MGRp.3 597.28
0149776POR TBL FLM 100X100MGRp.
0149777POR TBL FLM 60X100MGRp.

LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. 150 mg por. tbl. flm.
LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. 300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antivirotikum, nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Léčba dospělých a dětí infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV) v kombinaci s jinými antiretrovirotiky.
Výčet balení

0167233POR TBL FLM 20X150MGRp.
0167234POR TBL FLM 30X150MGRp.
0167235POR TBL FLM 60X150MGRp.
0167236POR TBL FLM 90X150MGRp.
0167237POR TBL FLM 100X150MGRp.
0167238POR TBL FLM 500X150MGRp.
0167239POR TBL FLM 60X150MGRp.
0167240POR TBL FLM 20X300MGRp.
0167241POR TBL FLM 30X300MGRp.
0167242POR TBL FLM 60X300MGRp.
0167243POR TBL FLM 90X300MGRp.
0167244POR TBL FLM 100X300MGRp.
0167245POR TBL FLM 500X300MGRp.
0167246POR TBL FLM 30X300MGRp.
0210125POR TBL FLM 80X150MGRp.
0210126POR TBL FLM 80X300MGRp.