Zdroj: AISLP Výběr léku

ILARIS 150 mg inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

CAPS (Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes) u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. Systémová juvenilní idiopatická artritida (JIA) u pacientů od 2 let. Dnavá artritida u dospělých.

0149771INJ PLV SOL 1X150MGRp.274 834.65
0149772INJ PLV SOL 4X150MGRp.

ILARIS 150 mg inj. plv. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

CAPS (Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes) u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. Systémová juvenilní idiopatická artritida (JIA) u pacientů od 2 let. Dnavá artritida u dospělých.

0168816INJ PSO LQF 1X150MG+5MLRp.