Zdroj: AISLP Výběr léku

RATIOGRASTIM 30 MIU/0.5 ml inj.+inf. sol.
RATIOGRASTIM 48 MIU/0.8 ml inj.+inf. sol.
injekční nebo infuzní roztok

ratiopharm GmbH, Ulm, SRN.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0149766SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IIRp.
0149767SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IIRp.
0149768SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.8ML IIRp.
0149769SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.8ML IIRp.
0500250SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IRp.
0500251SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IRp.9 459.63
0500252SDR+IVN INJ+INF SOL 10(2X5)X0.Rp.
0500253SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5MLRp.
0500254SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.8ML IRp.
0500255SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.8ML IRp.
0500256SDR+IVN INJ+INF SOL 10(2X5)X0.Rp.
0500257SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.8MLRp.