Zdroj: AISLP Výběr léku

CIMZIA 200 mg inj. sol.
injekční roztok

UCB Pharma S.A., Bruxelles, Belgie.

Imunosupresivum, inhibitor tumor nekrotizujícího faktoru alfa.

Léčba dospělých pacientů: se středně závažnou až závažnou formou aktivní revmatoidní artritidy; se závažnou aktivní axiální spondylartritidou; s aktivní psoriatickou artritidou.
Výčet balení

0149645SDR INJ SOL 2X1ML IRp.23 892.42
0149646SDR INJ SOL 6(3X2)X1MLRp.
0194537SDR INJ SOL 2X1ML IIRp.