Zdroj: AISLP Výběr léku

OPGENRA 3.3 mg imp. plv. sus.
prášek pro implantační suspenzi

Olympus Biotech International Ltd., Dublin, Irsko.

Kostní morfogenní protein.

Pro posterolaterální fúzi bederní páteře u dospělých pacientů se spondylolistézou, u nichž autologní štěp selhal nebo je kontraindikován.

0149502IMP PLV SUS 2X3.3MG+2Rp.
0500648IMP PLV SUS 1X3.3MG+1Rp.