Zdroj: AISLP Výběr léku

ONGLYZA 2.5 mg por. tbl. flm.
ONGLYZA 5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Perorální antidiabetikum, inhibitor DPP-4.

Diabetes mellitus 2. typu u dospělých ke zlepšení kontroly glykemie: v monoterapii, pokud metformin není vhodný v důsledku kontraindikací nebo nesnášenlivosti; v kombinaci s metforminem, pokud samotný metformin nevede k adekvátní kontrole glykemie; v kombinaci s derivátem sulfonylurey, pokud samotný derivát sulfonylurey nevede k adekvátní kontrole glykemie a kde použití metforminu není považováno za vhodné; v kombinaci s thiazolidindionem, pokud samotný thiazolidindion nevede k adekvátní kontrole glykemie a kde je léčba thiazolidindionem považována za vhodnou; v kombinaci s inzulinem (s metforminem nebo bez něj), pokud tento režim samotný nevede k adekvátní kontrole glykemie. V kombinaci s derivátem sulfonylurey a metforminem v případech, kdy dieta a cvičení při dvojkombinační terapii nezajistí adekvátní kontrolu glykemie.
Výčet balení

0149492POR TBL FLM 14X5MGRp.
0149493POR TBL FLM 28X5MGRp.
0149494POR TBL FLM 56X5MGRp.
0149495POR TBL FLM 98X5MGRp.
0149496POR TBL FLM 98X5MGRp.
0149497POR TBL FLM 56X5MGRp.
0149498POR TBL FLM 28X5MGRp.
0149499POR TBL FLM 14X5MGRp.
0149500POR TBL FLM 30X1X5MGRp.1 233.36
0149501POR TBL FLM 90X1X5MGRp.3 700.06
0185073POR TBL FLM 14X2.5MGRp.
0185074POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0185075POR TBL FLM 98X2.5MGRp.
0185076POR TBL FLM 30X1X2.5MGRp.
0185077POR TBL FLM 90X1X2.5MGRp.